شیوا مقدم (رئیس شورای مرکزی)

 

متولد تهران و در خانواده ای هنرمند، فارغ التحصیل رشته ایرانشناسی و موزیکولوژی دانشگاه آزاد برلین Freie Universität Berlin و رشته تعلیم و تربیت و ترجمه در دانشکده آلیس سالومون Alice Salomon Hochschule.
از بنیان گزاران کانون موسیقی دانان و هنرمندان ایرانی 1985 برلین با هدف پشتیبانی از هنر. و هنرمندان ایرانی بویژه هنرمندان درونمرز و کمک به ارتقاء و آموزش و پروش فرهنگ و هنر ایرانی در جامعه برونمرز.
همکاری و کمک به مبارزان در بخش های فرهنگی و سیاسی از سال 57 تا کنون با هدف براندازی رژیم فاسد و تبهکار حاکم بر ایران ...